Cena:
833 zł / semestr (2.500 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Socjoterapia

  Socjoterapia studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w szkołach i placówkach oświatowych. Realizując proces kształcenia absolwent jest przygotowany m.in. do prowadzenia diagnozy i zapotrzebowania na wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, trudnościami adaptacyjnymi oraz niektórymi zaburzeniami emocjonalnymi.

  Socjoterapia studia podyplomowe online – czego będziesz się uczyć?

  Poniżej prezentujemy zagadnienia omawiane podczas studiów. Co Cię czeka?

  • Socjoterapia – proces, metoda, programy
  • Profilaktyka uzależnień
  • Trening interpersonalny
  • Współczesne koncepcje rozwoju człowieka
  • Psychopatologia rozwoju i zachowania

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w sferze emocji, osobami z zaburzeniami zachowania, nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

  Socjoterapia studia podyplomowe – kompetencje absolwenta

  Co dają studia podyplomowe socjoterapia? Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych, profilaktyczno-wychowawczych, pogotowiach i placówkach opiekuńczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, socjoterapeutycznych, świetlicach socjoterapeutycznych, zakładach karnych, poprawczych w charakterze socjoterapeuty.

  Socjoterapia – podyplomowe studia dla nauczycieli i nie tylko

  Adresatami kierunku są osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny). Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych itp.

  Socjoterapia studia podyplomowe i inne ciekawe kierunki w Edukatorze

  Nasze studia podyplomowe online są idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących. Dają możliwość zdobywania nowych kwalifikacji w sposób dogodny i elastyczny, pozwalający na równoczesne wypełnianie obowiązków zawodowych i prywatnych.

  Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą ofertą na studia online bez zjazdów. Mogą zaciekawić Cię także inne kierunki, jakie oferuje Edukator, np. studia podyplomowe pedagogika. Zapraszamy!

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!