Cena:
833 zł / semestr (2.500 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Nauczania drugiego przedmiotu: biologia, chemia, fizyka, historia, język polski, geografia, matematyka, przyroda, wiedza o społeczeństwie, logistyka i spedycja, plastyka, technika, wychowanie fizyczne

  Studia podyplomowe na kierunku nauczanie drugiego przedmiotu umożliwiają rozszerzenie swojego wachlarza kompetencji na nowe dziedziny. Rozwój zawodowy nauczyciela to proces ciągły i dynamiczny. Obejmuje zarówno doskonalenie kwalifikacji w obszarze dotychczas nauczanych, jak i nowych przedmiotów.

  Nauczanie dwóch przedmiotów – postaw na rozwój swojej kariery

  W Edukatorze oferujemy studia podyplomowe dla nauczycieli z przedmiotów takich jak:

  • biologia,
  • chemia,
  • fizyka,
  • historia,
  • język polski,
  • geografia,
  • matematyka,
  • przyroda,
  • wiedza o społeczeństwie,
  • logistyka i spedycja,
  • plastyka,
  • technika,
  • wychowanie fizyczne.

  Jeżeli jesteś nauczycielem chcącym poszerzyć swoje umiejętności, przydadzą Ci się studia podyplomowe dla nauczycieli. Ponadto, nauczanie kolejnego przedmiotu podreperuje domowy budżet.

  W Edukatorze znajdziesz studia podyplomowe online, dzięki którym możesz zdobywać wiedzę na swoich zasadach. Studia online bez zjazdów umożliwią Ci poszerzenie swoich kwalifikacji bez konieczności rezygnowania z obecnej pracy. Możesz się uczyć bez wychodzenia z domu, wystarczy dostęp do Internetu.

  Nauczanie drugiego przedmiotu – biologia

  Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie biologii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Anatomia i fizjologia człowieka
  • Biochemia
  • Biologia ewolucyjna
  • Ekologia
  • Edukacja prozdrowotna

  Nauczanie drugiego przedmiotu – chemia w szkole

  Studia mają na celu przygotowanie osób legitymujących się wyższym wykształceniem wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania chemii na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej i średniej.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Podstawy chemii
  • Chemia organiczna
  • Chemia nieorganiczna
  • Chemia ogólna. Obliczenia i reakcje chemiczne
  • Dydaktyka chemii

  Nauczanie drugiego przedmiotu – fizyka

  Studia mają na celu przygotowanie osób legitymujących się wyższym wykształceniem wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania fizyki z astronomią na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej i średniej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej i informatycznej.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Historia fizyki i astronomii
  • Matematyka w fizyce
  • Optyka i fale elektromagnetyczne
  • Fizyka atomowa i fizyka jądrowa
  • Laboratorium fizyczne

  Nauczanie drugiego przedmiotu – historia w szkole

  Studia mają na celu przygotowanie osób legitymujących się wyższym wykształceniem wraz z przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć z przedmiotu Historia. Absolwent studiów nabywa kompleksową wiedzę do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela w szkołach na każdym poziomie edukacyjnym.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Prehistoria
  • Historia starożytna, nowożytna
  • Historia wojskowości
  • Historia sztuki
  • Kultura języka polskiego

  Nauczanie drugiego przedmiotu – język polski w szkole

  Studia mają na celu przygotowanie osób legitymujących się wyższym wykształceniem wraz z przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć z przedmiotu Język Polski w charakterze nauczyciela w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Gramatyka języka polskiego
  • Historia literatury
  • Historia języka polskiego
  • Dydaktyka języka polskiego
  • Elementy językoznawstwa ogólnego

  Nauczanie drugiego przedmiotu – geografia w szkole

  Studia mają na celu przygotowanie osób legitymujących się wyższym wykształceniem wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania geografii na wszystkich etapach edukacyjnych. Program studiów obejmuje przedmioty dające podstawy wiedzy geograficznej oraz metody jej nauczania w szkole.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Anatomiczne podstawy geografii
  • Geologia
  • Hydrologia
  • Geografia fizyczna Polski
  • Globalne problemy środowiska przyrodniczego.

  Nauczanie drugiego przedmiotu – matematyka w szkole

  Studia mają na celu przygotowanie osób legitymujących się wyższym wykształceniem wraz z przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć z przedmiotu Matematyka na poziomie szkoły średniej. Absolwent studiów nabywa kompleksową wiedzę do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela we wszystkich typach szkół.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Ciągi liczbowe
  • Trygonometria
  • Pochodne funkcji
  • Stereometria
  • Elementy statystyki. Prawdopodobieństwo i kombinatoryka

  Nauczanie drugiego przedmiotu – przyroda w szkole

  Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych wraz z przygotowaniem pedagogicznym chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu Przyroda jako drugiego przedmiotu na wszystkich poziomach edukacyjnych.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Historia rozwoju nauk przyrodniczych
  • Podstawy biologii w nauczaniu przyrody
  • Edukacja ekologiczna i regionalna
  • Podstawy geografii i kartografii w nauczaniu przyrody
  • Wychowanie prozdrowotne

  Nauczanie drugiego przedmiotu – technika w szkole. Edukacja techniczna

  Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych wraz z przygotowaniem pedagogicznym chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania zajęć technicznych jako drugiego przedmiotu.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Planowanie i opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych i konstrukcyjnych
  • Podstawy konstrukcji budowy
  • Podstawy automatyki i mechatroniki
  • Podstawy rysunku technicznego i geometrii wykreślnej
  • Materiałoznawstwo i techniki wytwarzania

  Nauczanie drugiego przedmiotu – wiedza o społeczeństwie w szkole

  Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych wraz z przygotowaniem pedagogicznym chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie jako drugiego przedmiotu. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie wiedzy o społeczeństwie oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Demokracja, tradycje i zasady
  • Historia integracji europejskiej
  • Najnowsza historia polityczna świata
  • Podstawy ekonomii
  • System polityczny RP

  Nauczanie drugiego przedmiotu – logistyka i spedycja w szkole

  Studia skierowane do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne chcących kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Program kształcenia pozwala nauczycielom zawodu na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania a także nadzorowania transportu.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Zarządzanie logistyką
  • Zaopatrzenie i dystrybucja
  • Logistyka produkcji
  • Transport
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw

  Co umożliwią Ci studia podyplomowe nauczycielskie?

  • Poszerzenie możliwości zawodowych – nauczanie dwóch przedmiotów otwiera dostęp do większej ilości godzin lekcyjnych i ścieżek edukacyjnych.
  • Poznanie nowych metod nauczania – studia podyplomowe dla nauczycieli to nie tylko poprawa swoich umiejętności w nowej dziedzinie, ale także możliwość czerpania wiedzy od ekspertów i praktyków edukacji.
  • Rozwój zawodowy – nauczanie kolejnego przedmiotu to inwestycja w podwyższenie swojej wartości na rynku pracy.
  • Satysfakcja z poszerzenia swoich horyzontów – ogromny przywilej nauczyciela polega na nieustannym uczeniu się i odkrywaniu nowych obszarów wiedzy.

  Pamiętaj, że poszerzenie swojej wiedzy nauczycielskiej przyniesie korzyści nie tylko Tobie, ale również dla uczniów. Ich edukacja stanie się bardziej różnorodna, a Ty będziesz mógł lepiej dostosować metody nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.

  Rozwijaj swoje możliwości zawodowe z naszą pomocą! Wybierz studia podyplomowe dla nauczycieli i rozpocznij drogę do nauczania kolejnego przedmiotu.

  Zapraszamy także na studia podyplomowe pedagogika w Edukatorze.

   

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!