Cena:
833 zł / semestr (2.500 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Arteterapia w edukacji

  Arteterapia studia podyplomowe mają na celu przygotowanie do pełnienia obowiązków terapeuty zajęciowego z rozbudowanym narzędziem terapeutycznym w zakresie arteterapii. Wybierz nasze studia podyplomowe online i pracuj w placówkach opiekuńczych i oświatowych.

  Arteterapia studia podyplomowe online – zagadnienia

  • Arteterapia i terapia zajęciowa w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • Komunikacja interpersonalna
  • Pracownia artystyczna
  • Drama
  • Techniki terapii tańcem i ruchem

  Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym – sprawdź także inne kierunki: studia podyplomowe pedagogika.

   

  Arteterapia w edukacji z elementami terapii zajęciowej – ścieżka zawodowa

  Po ukończeniu studiów podyplomowych z arteterapii otwiera się przed Tobą szerokie spektrum możliwości zawodowych. Oto, gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po takich studiach:

  • placówki edukacyjne i pomocowe – Twoje umiejętności mogą być docenione w placówkach wspierających rozwój dzieci i młodzieży z różnymi potrzebami społecznymi;
  • dzienne i środowiskowe domy pomocy społecznej – arteterapia może być doskonałym narzędziem terapeutycznym w pracy z osobami starszymi lub osobami z niepełnosprawnościami;
  • kluby seniora – twórcza ekspresja poprzez sztukę może przyczynić się do poprawy jakości życia osób starszych;
  • świetlice socjoterapeutyczne – Twoje umiejętności w obszarze arteterapii mogą być wykorzystane do wspierania osób w trudnych sytuacjach życiowych;
  • placówki resocjalizacyjne – sztuka może być skutecznym narzędziem w procesie resocjalizacji osób przebywających w placówkach penitencjarnych;
  • ośrodki interwencji kryzysowej – Twój wkład jako arteterapeuty może być istotny w procesie pomocy osobom przeżywającym kryzys emocjonalny.

  Dzięki zdalnym studiom podyplomowym w dziedzinie arteterapii, otwierasz sobie drzwi do fascynującego świata terapeutycznego, gdzie Twoje umiejętności mogą mieć realny wpływ na życie innych. Zostań częścią tego inspirującego procesu i rozwijaj się z Edukatorem już dziś!

   

  Arteterapia w edukacji studia podyplomowe online – Twoja droga do nowych możliwości zawodowych

  Absolwent studiów podyplomowych arteterapia w edukacji będzie przygotowany do planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje zarówno psychofizyczne, jak i społeczne. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z arteterapii i terapii zajęciowej w placówkach prowadzonych przez: resort edukacji, samorządy, organizacje pozarządowe. Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

   

  Arteterapia w edukacji studia podyplomowe w Edukatorze– Twój klucz do świata zdalnej edukacji

  Zapraszamy do świata edukacji, gdzie nowoczesność idzie w parze z wygodą. Arteterapia studia online oferują wygodną formę nauki zdalnej, eliminując konieczność dojazdów na uczelnię. Dzięki nim uczysz się wtedy, kiedy chcesz, wystarczy jedynie dostęp do Internetu. Ta innowacyjna platforma edukacyjna to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią swoją swobodę czasu i chcą rozwijać się bez ograniczeń.

  Odkryj świat arteterapii z Edukatorem: studia online bez zjazdówTwoja droga do nowych możliwości zawodowych.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!