Cena:
833 zł / semestr (2.500 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z elementami logopedii szkolnej

  Terapia pedagogiczna studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych wraz z przygotowaniem pedagogicznym chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

  Studia podyplomowe terapia pedagogiczna – uprawnienia

  Celem studiów jest nabycie przez słuchacza wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających mu prowadzenie zajęć w szkole ogólnodostępnej z zakresu terapii pedagogicznej i logopedii szkolnej. Studia podyplomowe terapia pedagogiczna oferują szereg przydatnych narzędzi, które pozwolą na skuteczne diagnozowanie trudności dzieci i młodzieży. Umożliwią też dobranie skutecznych form terapii i ćwiczeń.

  Terapia pedagogiczna i logopedia szkolna studia podyplomowe online – zagadnienia

  • Pedagogika specjalna
  • Pedagogiczne podstawy logopedii szkolnej
  • Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
  • Rewalidacja indywidualna i grupowa

  W Edukatorze oferujemy kierunek terapia pedagogiczna studia podyplomowe online – sprawdź także inne nasze kierunki: studia podyplomowe pedagogika. Decydując się na studia online bez zjazdów możesz w łatwy sposób połączyć codzienne obowiązki i pracę zawodową ze zdobywaniem nowych uprawnień i kwalifikacji. Sprawdź już dziś kierunek terapia pedagogiczna studia podyplomowe i zyskaj niezbędną wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną.

  Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga – terapeuty, specjalisty świadczącego zadania z organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Dzięki realizacji planu studiów tego kierunku nabędzie również kompetencje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem elementów terapii logopedycznej w ramach terapii dziecka i wspomagania jego rozwoju. Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, a w szczególności w:
  • przedszkolach i szkołach,
  • poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
  • placówkach opieki, wychowania, terapii.

  Należy jednak pamiętać, że przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela wymaga dodatkowo ukończenia specjalności nauczycielskiej/studiów podyplomowych z zakresu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami, Dz.U. 2017 poz. 1575).

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!