Cena:
1100 zł / semestr (2.200 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
2 semestry

Zapisz się  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających w warunkach globalizacji rynków. Cel ten jest realizowany m. in. przez: przekazywanie uczestnikom nowej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami i zrachowaniami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym a także poprzez kształtowanie umiejętności diagnozowania, analizowania, rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Coaching i mentoring
  • System motywacji
  • System zarządzania kadrami
  • Rola działu HR
  • Świadczenia pozapłacowe dla pracowników

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!