Cena:
1100 zł / semestr (2.200 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
2 semestry

Zapisz się  Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa mają za zadanie przekazać uczestnikom lub uzupełnić ich wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych. Studia kierowane są przede wszystkim do osób wykonujących swoje obowiązki zawodowe na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w administracji publicznej i samorządowej oraz w podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Analiza decyzyjna w zarządzaniu bezpieczeństwem.
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
  • Organizacja i funkcjonowanie administracji samorządowej
  • Terroryzm i jego zwalczanie
  • Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!