Cena:
833 zł / semestr (2.500 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

  Pedagogika specjalna studia podyplomowe online – celem studiów jest nabycie kwalifikacji oraz przygotowanie specjalistów do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

  Edukacja integracyjna i włączająca – uprawnienia absolwenta

  Absolwent studiów posiada umiejętności organizowania i koordynowania kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością w edukacji integracyjnej i włączającej, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych. Studia podyplomowe pedagogika specjalna online przeznaczone są dla osób legitymujących się wyższym wykształceniem wraz z przygotowaniem pedagogicznym.

  Studia podyplomowe online pedagogika specjalna – zagadnienia

  • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
  • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnościami
  • Edukacja integracyjna i włączająca
  • Surdopedagogika

  Edukacja integracyjna i włączająca w Edukatorze to studia online bez zjazdów – sprawdź także inne nasze kierunki: studia podyplomowe pedagogika. Nasze studia podyplomowe online na kierunku edukacja włączająca i integracyjna to nowoczesne podejście do nauki. Pozwalają łączyć codzienne obowiązki ze zdobywaniem nowych uprawnień i kwalifikacji.

  Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi i w integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczno – wychowawczy ucznia niepełnosprawnego po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!