Cena:
1100 zł / semestr (2.200 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
2 semestry

Zapisz się  Zarządzanie kryzysowe

  Studia mają na celu dostarczenie wiedzy specjalistycznej z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz Zarządzania kryzysowego. Absolwenci studiów są przygotowani do pełnienia funkcji w jednostkach administracji publicznej gdzie w głównej mierze odpowiadać będą za bezpieczeństwo ludności na przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Podstawy prawne w zarządzaniu i ochronie ludności RP.
  • Ratownictwo
  • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
  • Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych
  • Infrastruktura krytyczna RP

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!