Cena:
833 zł / semestr (2.500 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

  Pedagogika specjalna studia online oraz oligofrenopedagogika studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.

  Studia podyplomowe oligofrenopedagogika – uprawnienia

  Studia oligofrenopedagogika wyposażą słuchaczy również w umiejętności i wiedzę z zakresu: pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, diagnozy i terapii, wczesnej interwencji, pracy z rodziną osób niepełnosprawnych, organizowania systemów i strategii wsparcia. Podstawą organizacji kierunku oligofrenopedagogika online jest wykreowanie kompetentnego nauczyciela, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.

  Oligofrenopedagogika studia podyplomowe online – zagadnienia

  • Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju
  • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
  • Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
  • Konstruowanie planów i programów terapeutycznych
  • Metody kształcenia i terapii osób niepełnosprawnych

  W Edukatorze oferujemy kierunek oligofrenopedagogika podyplomowe studia online bez zjazdów – sprawdź także inne nasze kierunki: studia podyplomowe pedagogika. Decydując się na studia podyplomowe online możesz w łatwy sposób połączyć codzienne obowiązki i pracę zawodową ze zdobywaniem nowych uprawnień i kwalifikacji. Studia pedagogika specjalna online są w zasięgu ręki!

  Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi i w integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także po-siadał kompetencje do pracy w charakterze terapeuty rewalidacyjnego oraz nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczno – wychowawczy ucznia z niepełnosprawnością intelektualną po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!