Cena:
833 zł / semestr (2.500 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Pedagog szkolny

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza studia podyplomowe mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych wraz z przygotowaniem pedagogicznym. Studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza skierowane są do osób planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem.

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza studia podyplomowe online – uprawnienia

  Studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przygotowują do pracy z osobami będącymi zarówno w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami w tym funkcjonowaniu i deficytami rozwojowymi. Studia mają na celu przygotować nauczycieli merytoryczne do podjęcia nowych zadań zawodowych na stanowisku pedagog szkolny lub wychowawca.

  Pedagogika opiekuńczo wychowawcza podyplomowe studia – zagadnienia

  • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Pedagogika rodziny.
  • Praca pedagoga szkolnego

  Oferowany w Edukatorze kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to studia online bez zjazdów – sprawdź także inne nasze kierunki: studia podyplomowe pedagogika. Decydując się na studia podyplomowe online możesz w łatwy sposób połączyć codzienne obowiązki i pracę zawodową ze zdobywaniem nowych uprawnień i kwalifikacji.

  Celem studiów jest merytoryczne przygotowanie do podjęcia nowych wyzwań zawodowych z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, profilaktyki społecznej, umiejętności rozpoznawania trudności wychowawczych przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

  Studia są sprofilowane pod kątem uzyskiwania praktycznych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i umiejętności konstruowania i realizacji programów wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych.

  Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia do pracy jako pedagog szkolny i wychowawca w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

  Nauczyciel uzyska kwalifikacje po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!