Cena:
833 zł / semestr (2.500 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

  Celem studiów diagnoza i terapia pedagogiczna jest nabycie kwalifikacji oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć z dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne. Terapia i diagnoza pedagogiczna w Edukatorze to studia podyplomowe online.

  Diagnoza i terapia pedagogiczna studia podyplomowe – dla kogo?

  Diagnoza i terapia pedagogiczna studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się wyższym wykształceniem wraz z przygotowaniem pedagogicznym. To studia online bez zjazdów, całkowicie w trybie zdalnym.

  Diagnoza i terapia pedagogiczna studia podyplomowe online – zagadnienia

  • Diagnoza w pedagogice specjalnej
  • Planowanie pracy terapeutycznej
  • Pedagogika specjalna
  • Diagnoza i terapia uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania
  • Wspomaganie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów

  Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym – sprawdź inne kierunki: studia podyplomowe pedagogika.

  Adresatami kierunku są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne. Słuchaczami mogą zostać pedagodzy, psycholodzy szkolni, osoby pracujące w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach edukacyjnych, a także osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.
  Absolwenci uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego.
  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
  Celem studiów jest:
  • zdobycie wiedzy dotyczącej dzieci i młodzieży – ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno – motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych;
  • zdobycie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy i konstruowania indywidualnych opisów funkcjonowania dziecka;
  • zdobycie umiejętności do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, trudności w uczeniu się), w okresie rozwoju przedszkolnego i szkolnego;
  • pozyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i terapeutycznych z wykorzystaniem adekwatnych metod i technik pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z deficytami, trudnościami w uczeniu się, dysleksją rozwojową(ze wskazaniem najnowszych i innowacyjnych rozwiązań);
  • nabycie umiejętności tworzenia efektywnych strategii pomocowych i systemów wsparcia.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!