Cena:
1100 zł / semestr (2.200 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
2 semestry

Zapisz się  Coaching

  Celem studiów jest przygotowanie praktyczne słuchaczy do prowadzenia sesji coachingowych oraz wykorzystania coachingu w praktyce zawodowej. Słuchacz nabędzie umiejętności, m. in. prowadzenia profesjonalnej sesji coachingowej, wykorzystania narzędzi pracy coachingowej w praktyce zawodowej a także zostanie przygotowany merytorycznie w zakresie komunikacji
  interpersonalnej, podstaw psychologii, zarządzania a także kultury organizacyjnej.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Trening integracyjny
  • Psychologia coachingu
  • Coaching i mentoring indywidualny
  • Elementy coachingu i mentoringu menedżerskiego
  • Model rozmowy coachingowej

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!