Cena:
1100 zł / semestr (2.200 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
2 semestry

Zapisz się  Pośrednictwo pracy z coachingiem i doradztwem zawodowym

  Studia skierowane są do osób zatrudnionych lub przygotowujących się do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych służbach zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, instytucjach szkoleniowych oraz agencjach pośrednictwa pracy, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Program studiów jest zapewni właściwe przygotowanie absolwenta do działania w obszarze profesjonalnego i efektywnego pośrednictwa pracy.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Poradnictwo zawodowe
  • Prawo pracy
  • Nowoczesne technologie w doradztwie zawodowym
  • Diagnoza w doradztwie zawodowym i edukacyjnym
  • Zawodoznawstwo

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!