Cena:
833 zł / semestr (2.500 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Kwalifikacje nauczycielskie. Przygotowanie pedagogiczne

  Zapraszamy na przygotowanie pedagogiczne online! Adresatami studiów są absolwenci nienauczycielskich studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia na danym kierunku lub jednolitych studiów magisterskich, którzy chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne online – uprawnienia

  Nasze studium podyplomowe pedagogiczne przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadaje wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne są zgodne z przepisami prawa. Ich program w szczególności uwzględnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Przygotowanie pedagogiczne studia podyplomowe – zagadnienia

  • Psychologia
  • Pedagogika
  • Podstawy dydaktyki
  • Elementy komunikacji interpersonalnej
  • Etyka zawodowa nauczyciela

  Przygotowanie pedagogiczne studia podyplomowe to studia online bez zjazdów – sprawdź także inne nasze kierunki: studia podyplomowe pedagogika. Decydując się na studia podyplomowe online w Edukatorze możesz w łatwy sposób połączyć codzienne obowiązki i pracę zawodową ze zdobywaniem nowych uprawnień i kwalifikacji.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!