Cena:
1100 zł / semestr (2.200 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
2 semestry

Zapisz się  Administracja i zarządzanie publiczne

  Studia adresowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, posiadających doświadczenie w pracy w sektorze publicznym. Celem studiów jest przekazanie szerokiego zakresu wiedzy obejmującej prawo, gospodarkę oraz finanse samorządu terytorialnego. Absolwenci studiów poznają m. in. nowoczesne metody zarządzania w sektorze publicznym a także obecne praktyki występujące w tym zakresie zarówno w Polsce jak i krajach Unii Europejskiej.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • Nadzór i kontrola w administracji
  • Odpowiedzialność prawna urzędnika
  • Etyka w administracji
  • Proces certyfikacji
  • Wybrane zagadnienia prawa finansowego.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!