Cena:
833 zł / semestr (2.500 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  Studia podyplomowe pedagogika specjalna

  – ich celem jest nabycie przez słuchacza interdyscyplinarnej wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych. Studia pedagogika specjalna w Edukatorze to studia online bez zjazdów.


  Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu studia podyplomowe – uprawnienia absolwenta

  Pedagogika specjalna studia podyplomowe online umożliwiają absolwentom planowanie i prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu. Studia podyplomowe online pedagogika specjalna to możliwość pracy w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych i ośrodkach terapeutycznych.


  Studia podyplomowe pedagogika specjalna online – zagadnienia

  • Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka
  • Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera
  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
  • Pedagogika specjalna
  • Dydaktyka specjalna

  Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym – sprawdź inne kierunki: studia podyplomowe pedagogika.

  Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi i w integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela terapeuty rewalidacyjnego oraz nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczno – wychowawczy ucznia ze spektrum autyzmu oraz prowadzącego grupy rewalidacyjno – wychowawcze po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!