Cena:
833 zł / semestr (2.500 zł / całość)
Tytuł zawodowy:
Bibliotekoznawstwo
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE

Zapisz się  Bibliotekoznawstwo

  Bibliotekoznawstwo studia podyplomowe mające na celu przygotowanie merytoryczno-metodyczne słuchaczy i zapewnienie im kwalifikacji do pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną placówkę oświatową. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w Edukatorze to studia podyplomowe online.


  Studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa – uprawnienia

  Podyplomowe studia z bibliotekoznawstwa przygotowują do ewidencji i katalogowania książek i innych woluminów oraz do pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym.


  Bibliotekoznawstwo studia podyplomowe online – zagadnienia

  • Historia literatury
  • Biblioteka w systemie kultury
  • Literatura dziecięca i młodzieżowa
  • Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
  • Informacja naukowa i źródła informacji

  Wszystkie zajęcia z bibliotekoznawstwa to studia online bez zjazdów – sprawdź inne kierunki: studia podyplomowe pedagogika

  Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa studia podyplomowe – postaw na rozwój!

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!