Cena:
833 zł / semestr (2.500 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

  Wychowanie do życia w rodzinie studia podyplomowe to program edukacyjny skierowany do osób, które ukończyły szkoły wyższe i posiadają przygotowanie pedagogiczne. Celem tych studiów jest uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do efektywnego nauczania przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną” na wszystkich etapach edukacji. Aby być kompetentnym, nauczyciel musi posiadać szeroką, interdyscyplinarną wiedzę na temat rodziny jako fundamentalnego środowiska wychowawczego.

  Interdyscyplinarny charakter studiów podyplomowych wychowanie do życia w rodzinie

  Podczas studiów podyplomowych wychowanie do życia w rodzinie studenci mają możliwość zgłębiania treści zaczerpniętych z różnych dziedzin wiedzy, między innymi z: antropologii, filozofii, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii, a nawet seksuologii.

  Zakres zagadnień omawianych na studiach podyplomowych wychowanie do życia w rodzinie

  Zakres zagadnień omawianych na tych studiach jest szeroki i obejmuje aspekty takie jak teoria i praktyka nauk o rodzinie, w tym: biomedyczne podstawy rozwoju osoby, podstawy wychowania i metody wychowawcze, etyka życia rodzinnego i seksualnego, a także wybrane problemy związane z funkcjonowaniem rodziny we współczesnym świecie.

  Możliwości zawodowe dzięki studiom podyplomowym online

  Kierunek wychowanie do życia w rodzinie na poziomie studiów podyplomowych oferuje absolwentom szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Jako program skierowany szczególnie dla nauczycieli pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, aby skutecznie nauczyć młodzież zasad życia rodzinnego i seksualnego w różnych grupach wiekowych.

  Studia online – sięgnij po naszą ofertę

  Studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie są dostępne także w trybie online, co jest wygodną opcją dla osób, które nie są w stanie uczęszczać na studia stacjonarne z powodu innych zobowiązań, takich jak praca czy obowiązki rodzinne. Nasze studia podyplomowe online oferują wszystkie zalety tradycyjnych studiów, ale z większą elastycznością i komfortem nauki w domu. Studia podyplomowe online dla nauczycieli na kierunku wychowanie do życia w rodzinie zapewniają przede wszystkim wysoki standard nauczania i unikalny program studiów, który wyrównuje wiedzę teoretyczną z praktyczną. Pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, antropologii, seksuologii, biologii i filozofii, a także umiejętności niezbędnych do skutecznego nauczania wychowania do życia w rodzinie.

  Wybierz ofertę naszej uczelni

  Ponadto studia podyplomowe pedagogika, które proponujemy, to szansa na lepsze zrozumienie roli rodziny w świecie. Wybierz naszą ofertę i skorzystaj z propozycji, które przygotowaliśmy. Nasze studia online bez zjazdów gwarantują zajęcia, które prowadzą wykładowcy o wieloletnim doświadczeniu naukowym i dydaktycznym. Dzięki temu zapewniamy najwyższy poziom nauczania.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!