Cena:
1100 zł / semestr (2.200 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
2 semestry

Zapisz się  Zarządzanie ochroną zdrowia – manager ochrony zdrowia

  Studia adresowane są dla osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych oraz zatrudnionych w sekcjach ekonomicznych w zakładach opieki zdrowotnej. Celem studiów jest uzyskanie przez absowlenta szerokiej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia m. in. edukacji zdrowotnej indywidualnej
  jak i grupowej.

  Zagadnienia omawiane podczas studiów:

  • System ochrony zdrowia
  • Prawne aspekty działania podmiotów leczniczych
  • Psychologia zarządzania
  • Coaching i mentoring w służbie zdrowia
  • Zadania samorządu w kształtowaniu polityki zdrowotnej

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!