Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna

Miło nam poinformować, że firma Edukator podpisała umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną z Brzegu, w ramach której na bazie ww. uczelni organizowane będą studia podyplomowe.

Wybór Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej nie był przypadkowy. Spośród wielu branych pod uwagę uczelni rozpoczęcie współpracy z WSHE było ściśle powiązane z faktem, iż ma ona bogate doświadczenie związane z kształceniem. Dobra renoma oraz wysoki poziom nauczania gwarantują, że dyplom studiów podyplomowych będzie ceniony wśród pracodawców. Otworzy to absolwentom kolejne możliwości rozwoju zawodowego na rynku pracy. Należy zaznaczyć, że studia podyplomowe prowadzone są wyłącznie w formie zdalnej (on-line), a po ich ukończeniu absolwent otrzyma dyplom Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Możliwość nauki zdalnej, korzystna oferta cenowa oraz szeroki zakres kierunków umożliwi słuchaczom optymalny wybór studiów i zdobycie niezbędnych kwalifikacji.

Jednocześnie z tego miejsca chcielibyśmy podziękować Kanclerzowi WSHE Panu Stanisławowi Widockiemu oraz jego Zastępcy Panu Mateuszowi Widockiemu za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni, a także pełen profesjonalizm podczas prowadzenia rozmów. Nasze partnerstwo rozpoczynamy pełni optymizmu. Jesteśmy przekonani, że efektem finalnym naszej współpracy będzie zadowolenie wielu studentów.

Zapraszamy na studia zdalne!