Cena:
833 zł / semestr (2.500 zł / całość)
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Arteterapia w edukacji

  Arteterapia studia podyplomowe mają na celu przygotowanie do pełnienia obowiązków terapeuty zajęciowego z rozbudowanym narzędziem terapeutycznym w zakresie arteterapii. Studia podyplomowe online – pracuj w placówkach opiekuńczych i oświatowych.


  Arteterapia studia podyplomowe online – zagadnienia

  • Arteterapia i terapia zajęciowa w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • Komunikacja interpersonalna
  • Pracownia artystyczna
  • Drama
  • Techniki terapii tańcem i ruchem

  Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym – sprawdź inne kierunki: studia podyplomowe pedagogika.


  Arteterapia w edukacji z elementami terapii zajęciowej studia podyplomowe online

  Arteterapia – studia podyplomowe – zatrudnienie:

  • placówki edukacyjne i pomocowe,
  • dzienne i środowiskowe domy pomocy społecznej,
  • kluby seniora,
  • świetlice socjoterapeutyczne,
  • placówki resocjalizacyjne,
  • ośrodki interwencji kryzysowej.

  Studia podyplomowe arteterapia w edukacji

  – zapraszamy na studia online bez zjazdów!

  Absolwent tego kierunku studiów podyplomowych będzie przygotowany do planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje zarówno psychofizyczne jak i społeczne. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z arteterapii i terapii zajęciowej w placówkach prowadzonych przez: resort edukacji, samorządy, organizacje pozarządowe.Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!