Tytuł zawodowy:
Magister
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
4 semestry

Zapisz się  Praca socjalna z rodziną

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy

  • gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej,
  • domach pomocy społecznej,
  • centrach pomocy rodzinie,
  • centrach integracji społecznej,
  • ośrodkach interwencji kryzysowej,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka,
  • ośrodkach wsparcia dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodkach wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną,
  • w stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz rodzin, ofiar przemocy w rodzinie, osób uzależnionych, rodziców
   adopcyjnych, itp.,
  • w organizacjach pozarządowych, w których udzielana jest pomoc rodzinom.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!