Tytuł zawodowy:
Magister
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
4 semestry

Zapisz się    Organizacja pomocy społecznej

    Potencjalne stanowiska i miejsca pracy

    • gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej,
    • domach pomocy społecznej,
    • centrach pomocy rodzinie,
    • centrach integracji społecznej,
    • ośrodkach interwencji kryzysowej,
    • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka,
    • ośrodkach wsparcia dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodkach wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną,
    • w stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz rodzin, ofiar przemocy w rodzinie, osób uzależnionych, rodziców adopcyjnych, itp.,
    • w organizacjach pozarządowych, w których udzielana jest pomoc rodzinom.

    Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

    Skontaktuj się z nami

    KONTAKT

    Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

    Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!