Cena:
3000 zł / semestr (9000 zł / całość)
Tytuł zawodowy:
Magister
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Terapia pedagogiczna

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy

  • pracownik pedagogiczny ds. związanych z prowadzeniem różnych form terapii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej oraz innych,
  • pomoc nauczyciela/wychowawcy/opiekuna w żłobkach, przedszkolach, szkołach, świetlicach, ośrodkach wspierania rozwoju,
  • pracownik ds. terapii w poradniach rodzinnych,
  • pracownik ds. terapii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, o ile posiada przygotowanie pedagogiczne.

  Absolwent może pełnić również inne funkcje, o ile posiada przygotowanie pedagogiczne i pozwalają na to odrębne przepisy.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!