Cena:
3000 zł / semestr (9000 zł / całość)
Tytuł zawodowy:
Magister
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

  Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju to innowacyjny obszar nauki stosowany w praktyce edukacyjnej, który kierowany jest głównie do osób poszukujących specjalistycznego wsparcia w zakresie rozwoju i edukacji.

  Pedagogika rewalidacyjna – potencjalne stanowiska i miejsca pracy

  • pracownik zajmujący stanowiska pedagogiczne lub jako pomoc nauczyciela w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej oraz innych;
  • pomoc nauczyciela w ośrodkach zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju, szeroko pojętą terapią, rehabilitacją, itp.;
  • doradca w poradniach rodzinnych, psychologiczno-pedagogicznych, itp.;
  • pracownik ds. opieki i wychowania podczas realizacji zadań w podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością czy zaburzeniami rozwoju.

  Absolwent w przypadku posiadania kwalifikacji pedagogicznych może pełnić również inne funkcje, o ile pozwalają na to odrębne przepisy.

  Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju w Edukatorze

  Pedagogika rewalidacyjna to wielowymiarowe i ciekawe pole działań edukacyjnych i terapeutycznych.

  W Edukatorze oferujemy studia magisterskie online, dzięki czemu możesz uczyć się bez wychodzenia z domu. Jeśli interesują Cię kierunki pedagogiczne online lub studia online z zakresu zarządzania i administracji – zapraszamy do Edukatora!

   

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!