Cena:
3000 zł / semestr (9000 zł / całość)
Tytuł zawodowy:
Magister
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy

  • wychowawca w internatach, bursach szkolnych, ogniskach wychowawczych, itp.
  • pełnienie różnych funkcji pedagogicznych w domach dziecka, wioskach dziecięcych oraz innych placówkach wychowawczych
  • pedagog szkolny w różnych typach szkół i placówek,*
  • wychowawca w świetlicach szkolnych i środowiskowych, sanatoriach, hospicjach, itp.

  *Niektóre stanowiska mogą być zajmowane jedynie w przypadku posiadania przez absolwenta przygotowania pedagogicznego, np. pedagog szkolny, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!