Cena:
3000 zł / semestr (9000 zł / całość)
Tytuł zawodowy:
Magister
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Organizacja i zarządzanie oświata

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy

  • stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego,
  • pracownik administracyjny jednostek zajmujących się obsługą administracyjną szkół i placówek oświatowych,
  • doradca dla kadry kierowniczej zatrudnianej w szkołach, placówkach, oświatowych, jednostkach samorządu terytorialnego, itp

  Absolwent może pełnić funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, o ile spełnia inne wymogi zawarte w odrębnych przepisach.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!