Cena:
3000 zł / semestr (9000 zł / całość)
Tytuł zawodowy:
Magister
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Edukacja zdrowotna z bhp

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy

  • pracownik ds. szkoleń i zagadnień bhp w placówkach oświatowych, zakładach pracy oraz innych instytucjach,
  • pracownik zajmujący różne stanowiska w służbach bhp stosownie do uzyskanych wcześniej kwalifikacji,
  • doradca i organizator działań zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach i różnych instytucjach,
  • analityk zajmujący się analizą i oceną ryzyka zawodowego,
  • osoba odpowiedzialna za szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp,
  • inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!