Cena:
3000 zł / semestr (9000 zł / całość)
Tytuł zawodowy:
Magister
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Edukacja obronna i zarzadzanie kryzysowe

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy

  • instruktor prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu edukacji obronnej prowadzone w różnych instytucjach i zakładach pracy,
  • organizator szkoleń/kursów i różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, podczas których realizowane są treści z zakresu edukacji obronnej,
  • pracownik zajmujący różne stanowiska, np. w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z zarządzaniem kryzysowym,
  • stanowiska związane z koordynowaniem prac związanych z szeroko pojętym ratownictwem, klęskami żywiołowymi, itp

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!