Cena:
3000 zł / semestr (9000 zł / całość)
Tytuł zawodowy:
Magister
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
3 semestry

Zapisz się  Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy

  • doradca zawodowy w komórkach zakładów pracy, zajmujących się rekrutacją
   pracowników, w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy,
  • doradca personalny w różnego rodzaju agencjach doradztwa, związanego z
   rozwojem kariery zawodowej,
  • doradca zawodowy zatrudniany w firmach zajmujących się pozyskiwaniem i
   doborem osób na wybrane stanowiska w różnych zakładach pracy.

  Absolwent, w przypadku posiadania kwalifikacji pedagogicznych, może pełnić również inne funkcje, o ile pozwalają na to odrębne przepisy, np. doradca zawodowy w szkołach i placówkach oświatowych.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!