Tytuł zawodowy:
Magister
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
4 semestry

Zapisz się  Administracja publiczna

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy

  • urzędy administracji państwowej, rządowej i samorządowej,
  • urzędy obsługujące organy centralne i ministerstwa, urzędy wojewódzkie, służby, inspekcje i straże, jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (Izby Administracji Skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe), urzędy samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, administracja sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych,
  • administracja funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS),
  • jednostki samorządu gospodarczego, kancelarie prawne i podatkowe,
  • przedsiębiorstwa prywatne oraz własna działalność gospodarcza.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!