Tytuł zawodowy:
Magister
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
4 semestry

Zapisz się  Administracja bezpieczeństwa

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy

  • urzędy i instytucje terenowej administracji rządowej,
  • urzędy i jednostki administracyjne samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa),
  • inspekcje państwowe i społeczne,
  • jednostki i działy administracyjne funkcjonujące w strukturach sektora państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej,
  • struktury administracji publicznej, organizacje oraz służby zajmujące się bezpieczeństwem obywateli, jednostki administracji skarbowej oraz zespoły reagowania kryzysowego,
  • jednostki organizacyjnych służb państwowych i formacji samorządowych oraz innych instytucji wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi: służby, inspekcje i straże odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, zespoły i centra zarządzania kryzysowego, firmy świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz uczestniczące w zabezpieczaniu imprez masowych

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!