Tytuł zawodowy:
Licencjat
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
6 semestrów

Zapisz się  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy:

  • pracownik/kierownik działu personalnego stanowisko kierownicze w działach kadr specjalista w zakresie polityki personalnej doradca personalny w działach rekrutacji i szkoleń,
  • Headhunter,
  • stanowisko kierownicze w organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwojem zdolności i potencjału intelektualnego,
  • pracownik administracji publicznej organizujący pracę podległych jej jednostek,
  • menedżer zajmujący się polityką personalną w organizacji.

  Niektóre stanowiska mogą być zajmowane jedynie w przypadku posiadania przez absolwenta dodatkowych uprawnień zgodnie z odrębnymi przepisami.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!