Tytuł zawodowy:
Licencjat
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
6 semestrów

Zapisz się  Zarządzanie transportem i logistyką z elementami spedycji

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy:

  • pracownik działu transportu i logistyki,
  • specjalista w zakresie transportu i logistyki organizator / kierownik w przedsiębiorstwach transportowych,
  • spedytor,
  • kierowca
  • różne stanowiska w tym kierownicze w działach zarządzających transportem i logistyką,
  • decyzyjne stanowisko w jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
  • menedżer w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją przedsięwzięć gospodarczych i innowacyjnych,
  • własna działalność gospodarcza

  Niektóre stanowiska mogą być zajmowane jedynie w przypadku posiadania przez absolwenta dodatkowych uprawnień zgodnie z odrębnymi przepisami.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!