Tytuł zawodowy:
Licencjat
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
6 semestrów

Zapisz się  Zarządzanie strategią rolniczą

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy:

  • kierowanie własnym lub dzierżawionym gospodarstwem rolnym,
  • pracownik, specjalista d/s administracji, inspektor, itp. w ośrodkach doradztwa rolniczego i placówkach oświatowych o charakterze rolniczym,
  • pracownik/kierownik/specjalista w strukturach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego związanego z rolnictwem,
  • pracownik urzędów państwowych i samorządowych zajmujących się pozyskiwaniem funduszy na działalność rolniczą,
  • funkcje kierownicze w organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką rolną.

  Niektóre stanowiska mogą być zajmowane jedynie w przypadku posiadania przez absolwenta dodatkowych uprawnień zgodnie z odrębnymi przepisami.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!