Tytuł zawodowy:
Licencjat
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
6 semestrów

Zapisz się  Zarządzanie instytucjami artystycznymi

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy:

  • funkcje kierownicze w instytucjach o charakterze kulturalnym,
  • menedżer w organizacjach pozarządowych zajmujących się działalnością artystyczną,
  • organizator przedsięwzięć artystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
  • własna działalności gospodarczej,
  • pracownik administracyjny zajmujący się jednostkach samorządu terytorialnego sprawami dotyczącymi kultury,
  • pracownik szkół i placówek artystycznych

  Niektóre stanowiska mogą być zajmowane jedynie w przypadku posiadania przez absolwenta dodatkowych uprawnień zgodnie z odrębnymi przepisami.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!