Tytuł zawodowy:
Licencjat
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
6 semestrów

Zapisz się  Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy:

  • inspektor BHP oraz osoba odpowiedzialna za szkolenia w tym zakresie,
  • koordynator w zakresie BHP organizator działań związanych z bezpieczeństwem firm i przedsiębiorstw,
  • stanowisko pracy związane z analizą i oceną ryzyka zawodowego,
  • kontroler warunków pracy,
  • doradca w działach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Niektóre stanowiska mogą być zajmowane jedynie w przypadku posiadania przez absolwenta dodatkowych uprawnień zgodnie z odrębnymi przepisami.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!