Tytuł zawodowy:
Licencjat
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
6 semestrów

Zapisz się  Pedagogika rodziny

  Oferta kształcenia obejmuje swoim obszarem m. in. pedagogikę rodziny, poradnictwo i kuratelę rodzinną. Stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy, gdzie poszukiwani są specjaliści realizujący zadania z obszaru pracy opiekuńczo-wychowawczej bądź kuratorskiej.

  Program kształcenia obejmuje zagadnienia takie jak: metodyka pracy z rodziną w poradnictwie i profilaktyce, rodzina jako system powiązań w poradnictwie i profilaktyce, katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie, odpowiedzialne rodzicielstwo, profilaktyka zachowań ryzykownych. Studenci przyswajają wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych a także prawnych.

  Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach życia rodzinnego, placówkach socjalizacyjnych, placówkach interwencyjnych, świetlicach środowiskowych, placówkach przygotowujących do realizacji pieczy zastępczej, palcówkach resocjalizacyjnych, placówkach profilaktyki społecznej, instytucjach i stowarzyszeniach na rzecz pomocy rodzinie.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!