Tytuł zawodowy:
Licencjat
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
6 semestrów

Zapisz się  Pedagogika resocjalizacyjna

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy:

  • wychowawca w placówkach zajmujących się resocjalizacją osób nieletnich i dorosłych,
  • kurator sądowy oraz pracownik policji i innych instytucji zajmujących się przezwyciężaniem i zapobieganiem niedostosowaniu społecznemu,
  • wychowawca w placówkach socjoterapeutycznych oraz innych zajmujących się szeroko pojętą terapią uzależnień,
  • pracownik ds. socjoterapii w organizacjach pozarządowych oraz innych zajmujący się szeroko pojętym wychowaniem i resocjalizacją.

  Niektóre stanowiska mogą być zajmowane jedynie w przypadku posiadania przez absolwenta przygotowania pedagogicznego, np. wychowawca w świetlicy szkolnej.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!