Tytuł zawodowy:
Licencjat
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
6 semestrów

Zapisz się  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to studia, który przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami w różnorodnych kontekstach edukacyjnych, społecznych i opiekuńczych. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wspierania rozwoju osób w różnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem tych, którzy wymagają specjalistycznej interwencji.

  Zakres nauczania na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Zakres nauczania w ramach studiów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej jest zaplanowany tak, aby zapewnić absolwentom solidne fundamenty teoretyczne oraz praktyczne do skutecznej i empatycznej pracy. 

  • Poznanie teorii rozwoju człowieka umożliwia zrozumienie procesów kształtujących osobowość i zachowanie na różnych etapach życia.
  • Nauka metod pracy pedagogicznej przygotowuje do tworzenia i realizacji programów edukacyjnych, dostosowanych do indywidualnych możliwości osób objętych opieką.
  • Techniki komunikacji umożliwiają budowanie relacji, rozwiązywanie konfliktów oraz efektywne przekazywanie wiedzy.
  • Umiejętności pracy z grupą pozwalają na prowadzenie warsztatów i innych form aktywności, które sprzyjają rozwojowi uczestników.

  Praca po pedagogice opiekuńczo-wychowawczej

  Dzięki szerokiemu zakresowi umiejętności nabytych podczas studiów pedagog opiekuńczo – wychowawczy może znaleźć zatrudnienie w wielu instytucjach. Oto niektóre z potencjalnych stanowisk i miejsc pracy dla absolwentów pedagogiki:

  • wychowawca w internatach i bursach szkolnych
  • pedagog w domach dziecka i wioskach dziecięcych
  • pedagog szkolny, który pełni funkcję doradcy i mediatora.
  • wychowawca w świetlicach szkolnych i środowiskowych
  • opiekun w sanatoriach i hospicjach

  *Niektóre stanowiska mogą być zajmowane jedynie w przypadku posiadania przez absolwenta przygotowania pedagogicznego, np. pedagog szkolny, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  Pedagogika opiekuńczo wychowawcza – studia online

  Studiowanie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej online to doskonała okazja do zdobycia cennych kwalifikacji, bez konieczności rezygnacji z obecnych zobowiązań życiowych. Oto kilka korzyści płynących ze studiowania online, które mogą Cię przekonać do wyboru tej formy edukacji.

  • Studia online bez zjazdów pozwalają na naukę w dowolnym miejscu i czasie, co jest idealne dla osób mających inne obowiązki. 
  • Studia online licencjat, umożliwiają pracę i jednoczesne poszerzania swoich kompetencji. To doskonała okazja do awansu zawodowego.
  • Dzięki nowoczesnym platformom edukacyjnym, studenci mogą aktywnie uczestniczyć w dyskusjach i projektach, co sprzyja wymianie doświadczeń.
  • Program studiów pedagogika licencjat online jest przygotowany przez ekspertów w tej dziedzinie, co gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

  Zachęcamy do skorzystania z możliwości, jakie oferują studia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. To inwestycja, która otwiera drzwi do nowych perspektyw zawodowych, dając jednocześnie elastyczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!