Tytuł zawodowy:
Licencjat
Typ studiów:
Niestacjonarne lub ON-LINE
Czas trwania:
6 semestrów

Zapisz się  Administracja bezpieczeństwa

  Potencjalne stanowiska i miejsca pracy:

  • w urzędach i instytucjach terenowej administracji rządowej,
  • w urzędach i jednostkach administracyjnych samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa),
  • w inspekcjach państwowych i społecznych,
  • w jednostkach i działach administracyjnych funkcjonujących w strukturach sektora państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej,
  • w strukturach administracji publicznej, organizacjach oraz służbach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, w jednostkach administracji skarbowej oraz zespołach reagowania kryzysowego,
  • w jednostkach organizacyjnych służb państwowych i formacjach samorządowych oraz innych instytucjach wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi: w służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, w zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, w – firmach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz uczestniczących w zabezpieczaniu imprez masowych.

  Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego kierunku w naszej ofercie?

  Skontaktuj się z nami

  KONTAKT

  Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach.

  Masz możliwość wznowić, kontynuować i ukończyć rozpoczęte niegdyś studia!